37-aastane Terje Homutav on üks ligi poolesajast eestlasest, kes viimaste aastate suurima kriisi all ägavas Ateenas alaliselt elab. Kui palju eestlasi Kreekas elab, ei tea keegi. Arvatakse, et püsiasukaid võib olla paarsada. Peale selle tudengid ning turismihooajal siia tööletulijad. Aastas külastab Kreekat ligi 30 000 Eesti turisti.

Homutov tutvus Kreekaga 12 aasta eest, kui tuli siia vabatahtlikuna pooleks aastaks tööle. Ta on siin kümmekond aastat elanud, õppinud Ateena ülikoolis kohalikku keelt. Nüüd töötab ta suurkorporatsiooni tehnilise toe meeskonnas ning tõlgib eesti ja kreeka keeli. Ühtlasi kuulub Homutov Kreeka-Eesti kultuuriseltsi juhatusse ja püüab kokku tuua kohalikke eestlasi, et hoida ühiselt tähtpäevi pidades Eesti vaimu üleval.