Kemplus selle üle, kas rohkem kui kümme aastat tagasi korruptsiooni ja riigisaladuse avalikustamise eest süüdi mõistetud Margus Kolga võiks uuesti kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleriks saada, on kestnud pea kaks kuud. Läinud nädalal kogunes riigi tippjuhtide valikukomisjon ja võttis Kolga küsimuse taas lauale, kuid otsust ei teinud. Leiti, et mõistlik on ära oodata õiguskantsleri seisukoht, mille tarbeks pöördus Kolga ise õiguskantsleri poole.

Kolga päris, kas kahe aasta eest jõustunud avaliku teenistuse seadus, mis ei luba riigivastase kuriteo eest süüdimõistetuna teda avalikku teenistusse võtta ka siis, kui kuriteost on möödunud üle kümne aasta, on põhiseadusega ja rahvusvaheliste inimõiguste konventsioonidega kooskõlas. Õiguskantsler teeb oma seisukoha Kolgale teatavaks tõenäoliselt augusti lõpuks. Isegi kui seisukoht Kolgat toetab, ei pruugi ta konkurssi võita, sest seadus ütleb, et konkurss kuulutatakse läbikukkunuks, kui Kolgat ei nimetata ametisse 24. septembriks.