Arengupsühholoogide uuringud näitavad, et inimesed läbivad elu jooksul teatud psühholoogilised arenguetapid, millel kõigil on oma head ja vead, valgused ja varjud, hirmud ja julgused. Näiteks Carol Gilligan toob raamatus „Teisel häälel. Psühholoogia ja naise areng” esile kolm hoolivuseetika etappi: isekas, hooliv ja universaalselt hooliv. Ken Wilber nimetab raamatus „Integraalne psühholoogia” samu moraalietappe: egotsentriline, etnotsentriline ja maailmatsentriline. Esimene moraaliaste võtab arvesse ainult inimest ennast ehk „mina”. Teisel astmel laieneb hoolivus juba perele, grupile, hõimule ja rahvusele, mida tähistab sõna „meie”. Kolmas hoolivuse ja armastuse tase võtab arvesse eranditult kõiki inimesi ja seda võib vaadata kui „meid kõiki”.

Jaga
Kommentaarid