Kui kandideerisin Noored Kooli haridusprogrammi, mille kaudu õpetajakarjääri alustasin, küsiti minult, mis oleks suurim muutus, mida sooviksin Eesti haridussüsteemis ellu viia. Vastasin, et kujundav hindamine peaks olema kasutusel ka kõrgemates kooliastmetes, mitte ainult algklassides.

Kujundava hindamise all peetakse silmas õpitulemuste kohta õpilastele antavat sõnalist tagasisidet, mis võimaldab neil tehtud vigadest paremini õppida. Ühtlasi on kujundav hindamine palju enamat kui hinnete ja/või hinnangute jagamine, sest eeldab pigem õppe probleemipõhist ülesehitamist kui faktipõhiseid õppekavu.