Aasta alguse suurkoondamistele Ida-Virumaal reageeris valitsus väljasõiduistungiga Narva. Mindi kohale ja anti suur pressikonverents, kus teatati, et keerulise olukorra tõttu põlevkivisektoris vähendatakse oluliselt nii ressursi- kui ka saastetasusid, kokku valmib umbes 40 miljoni euro suurune päästepakett.

Nüüd selgub, et valitsus oli oma otsusega liiga tormakas – selliselt põlevkivisektorile keskkonnatasusid vähendada ei saagi. Seda näitab asjaolu, et eile esitati valitsusele ja kohe ka arutati eelnõu, millega saastetasusid ei alandata üldse, ressursitasusid aga vähendatakse tagantjärele ehk need makstakse firmadele tagasi või ei nõuta välja osa 2015. aastaks ja tänavuseks määratud tasusid.