Merikotkaid on Eestis nüüdseks nii palju, et rannikuäärsed ideaalsed pesitsuskohad on juba hõivatud ja suured linnud asustavad elupaiku aina rohkem ka sisemaal. Kotkaklubi juhatuse liige Renno Nellis ütles, et häid elupaiku jätkuks ligi 200 paarile, kuid linnud lepivad pisut kehvemategi pesapaikadega. Ka sel aastal leiti uus pesakoht sisemaalt, kus läheduses suuremaid märgalasid polegi.