Omaaegse „Isamaa“ põhikiri määratles meid kristlik-demokraatliku erakonnana. Ka Res Publica alustas oma poliitrännakuid kirikust. Sellega oleme ise kehtestanud reeglid, mis nõuavad meilt enamat, kui vaid kirjapandud seaduste järgimist.

Pole ühtki põhjust loobuda kehtivast keelepoliitikast

Eesti suurim väärtus on konservatiivne talupojatarkus. Seda ei õpetata koolis. Aga see pole ka tagasipööre agraarühiskonda. See on toetumine elukogemusele, lähtumine ühiskonna-, majandus- ja loodusseadustest ning kohanemine muutuvate oludega oma eesmärkide saavutamisel.

Rahvuslus IRLi käsitluses ei ole marurahvuslus ega monorahvuslus. Kolmandik Eesti elanikest ei ole eestlased ja seepärast on lõimumine meile väga oluline. Õigus on neil, kes väidavad, et venelased on Eestis justkui külalised koridoris. Tuppa me neid ei kutsu, aga välja ka ei aja. Hommikuti tööle sõites ja õhtuti koju naastes möödume neist märkamatult. Nad on justkui olemas, aga pole ka. Ükskõik kui palju need kaks kogukonda omavahel suhtlevad, on igasuguse lõimumise fundamentaalne alus ühine keeleoskus. Kutsume nad siis tuppa ja õpetame keele selgeks. Meil ei ole ühtegi põhjust loobuda kehtivast keelepoliitikast ega leevendada eesti keele oskuse ja õppimise nõudeid koolides.

Tugeva riigi alus on tugev perekond ja korras kodu. Kõik Eesti poliitikad peaksid olema suunatud selle eesmärgi saavutamisele. Eestit saavad õnnelikumaks ja nooremaks teha lapsed. Laste vahetamine rahaks heaolu eesmärgil on lühiajaline ja petlik õnn. Kõik algab väärtustest ja suurim väärtus, mida inimene on võimeline looma, on uus elu. Seepärast peavad pereväärtused jääma ka tulevikus IRLi poliitika kõige tähtsamaks osaks. Eestlaste rindejoon ei ole mitte tõrvikurongkäikudel ega streigikomiteedes, vaid magamistoas! Just seal sünnivad meie tulevikulahendused.

Parempoolse erakonnana on meile oluline Eesti majanduse hea käekäik, tasuv töö ja inimeste toimetulek. Lihtne maksusüsteem, e-Eesti ja erainitsiatiivi ning investeeringuid soodustav majanduskeskkond on IRLi osalusega valitsuste pärand. Ülemäära paindlik eelarvepoliitika ja maksudega liialdamine ei ole konservatiivne majanduspoliitika.

Julgeoleku tagatiseks tark diplomaatia

Eesti on väikeriik. Meie julgeoleku tagatiseks ja rahvusvaheliseks kapitaliks on tark diplomaatia, koostöö ja usaldusväärsus. Probleemid, mis vaatavad vastu rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses, ei kaalu üles meie iseseisvuse garantiid, mida Eesti liikmelisus nendes organisatsioonides pakub. Kuna globaalsed muutused kanduvad regioonidesse üle erinevalt, on meie ülesanne selgitada rahvusvahelise suhtlemise kaudu Eestile ainuomaseid probleeme.

IRLi poliitilised konkurendid ei piirdu ainult IRLi kui erakonna kritiseerimisega, vaid kujundavad avalikku arvamust maailmavaatelistest ja ideoloogilistest tõekspidamistest lähtuvalt. Nii luuakse igapäevaselt müüti, justkui rahvuslus tähendaks suletust ja alalhoidlikkus oleks tagurlikkuse mõõdupuu.

See on laiem võitlus, kui ainult erakondadevaheline kemplemine. See on ideoloogiline võitlus. Kaasaegset terminoloogiat kasutades on tegemist poliitilise hübriidsõjaga, kus ühene rindejoon on määratlemata. Parempoolsus versus vasakpoolsus. Liberaalsus versus alalhoidlikkus. Rahvuslus versus multi-kulti. IRL ei tohi siinkohal ise õiget orientatsiooni kaotada, segadusse sattuda ega vasakliberaalsete ekspertide või ajakirjanike arvamusavalduste survel oma maailmavaadet häbeneda

Palju väikseid vigu

Meie „tööõnnetuse“ tagajärg on olnud Vabaerakonna sünd ja EKRE edu. Jätsime oma püsiväärtused ja -valijad unarusse, lootes laiendada toetust liberaalsemate sihtrühmade arvelt. Me ei ole teinud ühte suurt viga, mille parandamisega kõik jälle korda saab. Me oleme pikema aja jooksul teinud palju väikeseid vigu. Me oleme hakanud väikeste sammudega astuma ebamäärast rada. Liberaalse maailmavaate esindajatena ei ole me usutavamad kui Sotsiaaldemokraadid või Reformierakond. Eesti poliitmaastik ei vaja meid liberaalidena, vaid alalhoidliku poliitika vastutustundlike elluviijatena.

Oleme valinud keerulise koalitsiooni kahe vasakpoolse erakonnaga olukorras, kus opositsioonis on parempoolsed erakonnad. See on nõudnud meilt kompromisside tegemist. Kompromiss võib olla tulemus, milleks peab valmis olema, aga mitte eesmärk ega tohi taanduda vähima ühisosa tasemele. Vastasel korral muutub poliitika mugavuspoliitikaks pelgalt võimul püsimise nimel. Selline poliitika ei taga Eesti arengut ja erakond kaotab oma näo.

Sügisel toimuvad kohalikud valimised. Seoses haldusreformiga kujunevad ümber poliitilised jõujooned enamikus omavalitsustes. IRL on tugev regionaalpartei ja meil on kohalikul tasandil tugev esindatus. Meie jaoks on olulised Eesti maaelu, põllumajandus-, regionaal- ja omavalitsuspoliitika.

Peame olema konkreetsed ja praktilised, et haihtuks ebamäärasus meie ümber. Kohalike valimiste stardipauk on kõlanud ja meie konkurentidel on edu. Kuid olen optimist, isegi siis, kui valimised ei too IRLile pöördelist õnnestumist. Poliitika on maraton, mitte sprint. Kui me Tallinnas kohalikel valimistel ei pääsenud pealinna volikogusse, ennustati IRLile kadu. Nii ei läinud, ei lähe ka seekord.

Usaldust, mitte populaarsust

Kas IRL vajab AHHAA efekti ja järsku reitingutõusu pärast suurkogu ja uue juhtkonna valimist? Ei. Kes soovib AHHAA efekti, peaks sõitma Tartusse AHHAA Keskusesse. Poliitika ei ole meelelahutus. Järsku populaarsuse kasvu on võimalik saavutada vastandumise, populistlike lubaduste ja poliittehnoloogiliste võtetega, kuid see pole meie tee.

IRL vajab usaldust, mitte populaarsust. Need on erinevad asjad. Usaldus tekib pikkamööda, toetudes tegudele ja teenitud autoriteedile. See ei teki üleöö. Püsiv usaldus kinnistab ka püsivalijad ning annab meile vajaliku mandaadi ja stabiilsuse Eesti poliitikas tegutsemiseks.

Peame asuma tõe ja usalduse otsinguile, aga need asuvad meis endis. Juba kakssada aastat tagasi välja öeldud tarkus ütleb, et iga tõde teeb läbi kolm staadiumit: esmalt seda naeruvääristatakse, seejärel kohtab see jõulist vastupanu, lõpuks muutub tõde enesestmõistetavaks.

Ka meil tuleb osundatud teed astuma hakata. Selleks peab meil olema rohkem julgust olla meie ise. IRL ei pea kartma suuri ja julgeid väljakutseid, sest väikseid laevu ei uputa mitte suur vesi maailmameres, vaid see väike kogus vett, mis laeva satub.