Oma valimisnimekirja loomise või sellest loobumise üle läbirääkimisi pidav Yana Toom ütles, et pärast reedet keegi mingeid lisapäevi arutamiseks ei võta ja siis saab selgeks, kas valimisnimekiri tuleb või mitte.

Miks te nn kolme õe nimekirja eest võitlemise enda peale võtsite?

Ses on teatud rahulolematus, mis mingil ajal väljendus selles, et kui me ei suuda kokku leppida, siis lähemegi alternatiivse nimekirjaga välja.