Henn Põlluaas: “Meil on Euroopa suurim välispäritolu inimeste osakaal” (EPL/Delfi arvamusveeb, 28.08.2017)

KONTROLL

2016. aasta seisuga oli Eestis välispäritolu inimeste osakaal 27,3%.

Kuna mõistet “põlispäritolu” kasutatakse Eesti statistikas konkreetselt nende inimeste kohta, kelle vanemad ja vanavanemad on sündinud Eestis, siis ei leia teiste riikide kohta täpselt sama statistikat.

Küll aga saab võrrelda erinevate Euroopa riikide rahvuslikku koosseisu. Eestis on eestlaste osakaal 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 68,7% rahvastikust. Lätis on lätlaste osakaal 2016. aasta seisuga aga 61,8%.

EPL-i artiklis ei täpsusta küll Põlluaas, mida ta mõtles Euroopa all, aga temalt täpsustusi küsides saime teada, et ta pidas silmas “Lääne-Euroopa riike, näiteks Saksamaa, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa jne, kus on seoses käimasoleva rändekriisiga suur immigratsioonisurve”.

Kui Põlluaas mõtles Euroopa all Lääne-Euroopat, siis oli artiklis esitatud sõnastus veidi eksitav ning lisaks sellele ei kuulu Eesti Lääne-Euroopa riikide hulka.

Võrreldes Eestiga on nendes riikides tõesti proportsionaalselt vähem võõrrahvusest elanikke (vrd Saksamaa, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa). Kuna Euroopas ei ole Eestis suurim võõrrahvusest inimeste osakaal ning välispäritolu inimeste osakaalu kohta avalikku infot ei leia, siis tuleb Põlluaasa väide lugeda valeks.

HINNANG

FAKTIKONTROLLI PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud valimiste eel faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad Delfi valimisportaalis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.