Konservatiivne kodakondsuspoliitika tegelikult toimib. 85 protsendil Eestis elavatest vene noortest on Eesti kodakondsus. Täieliku eestikeelse kooliharidusega saab seda protsessi olulisel määral kiirendada, aga suurem osa venekeelsetest perekondadest saab juba täna aru, et eduka tuleviku tagab hea eesti keele oskus ja Eesti kodakondsus.

Probleem on vanema põlvkonna muulastega, kes on vanemad kui 65 aasta. Neist on Eesti kodakondsus vaid veidi üle kolmandikul. Seda probleemi lõpuni ei lahenda, sest meil tuleb ausalt tunnistada, et paljudel juhtudel on see nende teadlik poliitiline valik. Tänane 65-aastane oli Eesti taasiseseisvumisel kuldses keskeas ja kui ta selle pika aja jooksul ei soovinud keelt õppida ega Eesti kodakondsust omandada, siis inimene seda lihtsalt ei soovinud.