Puuetega inimeste koja koostatud variraportis loetletud probleemide kuhi on kõrge ja lai, alates puudega lapse perekonna vaesusriskist, abivahendite kättesaadavusest kuni valimisõiguse ja ametiasutuste kehva ligipääsetavuseni.

Seitse aastat tagasi liitus Eesti ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga. Riik võttis sellega hulga kohustusi, et kaitsta ja edendada puuetega inimeste õigusi. See omakorda peaks tagama, et riik (ja ka teised osalised) astuks vajalikke samme puuetega inimeste õiguste ja toimetuleku parandamiseks.

Neli aastat tagasi novembris esitas Eesti konventsiooni täitmise kohta riikliku aruande. Puuetega inimeste koda Eesti raportiga ei nõustunud ning enda seisukoha tutvustamiseks kirjutati variraport.