Mida kuriteoohvrite nädal endast kujutab?

Kuriteoohvrite nädala traditsioon sai alguse mitukümmend aastat tagasi ning selle eesmärk on juhtida tähelepanu kuriteoohvritele ja kuritegude tõttu kannatada saanud isikute õigustele, nende väärikale kohtlemisele ja toele, mis võimaldaks neil eluga võimalikult hästi edasi minna. Ka prokuratuuri töö esmane eesmärk on kuriteoohvrite aitamine ja nende õiguste eest seismine. Kurjategijate kohtu alla andmine on vahend selleks, et taastada kannatanu õigusrahu.