9. mail tähistatakse nii Euroopa päeva kui ka võidupäeva. Ja see ei ole kokkusattumus, sest ei ole ju Euroopa Liit midagi muud kui veel üks võit natsismi üle. Ühed tähistavad võidupäeva 9. mail, nagu seda tehti NSV Liidus, teised aga 8. mail. Nii on ajalooliselt välja kujunenud: 1945. aasta mais kirjutati alla kahele Saksamaa kapitulatsiooniaktile. Üks neist jõustus 8. mail, veidi enne keskööd Kesk-Euroopa aja järgi ja teine 9. mai keskööl Moskva aja järgi. Ent Euroopa Liidus on 9. mai veel ka Euroopa päev: tänu imeväärsele kokkusattumusele kuulutati 9. mail 1950, täpselt viis aastat pärast sõja lõppu, välja Schumani deklaratsioon, dokument, millest kasvas välja Euroopa Liit.

Mees, kes asutas Euroopa Liidu

1980. aastate keskpaiku, kui ma õppisin Tartu ülikoolis vene keelt ja kirjandust, käisime, nagu kord ette nägi, rahvaluulepraktikal Novgorodi oblastis. Olime lõbusas tujus ja ühe küla lähistele jõudes võtsime üles mingi eestikeelse laulu. Äkki kargasid kusagilt nagu tühjast välja eidekesed, hangud käes. Hüüetega „Fritsud tulevad!” sööstsid nad meie poole. Jõudsime vaevu jalga lasta. Muttidele selgitada, et nad ajasid eesti keele segi saksa keelega, ei olnud meil enam aega.