Mõnda see vahel lausa häiris, mäletavad kaaslased ootamatult lahkunud arhitekt Indrek Näkki.

„Samas nende jaoks, kes Indrekut lähemalt tundsid, jagus tal soojust, optimismi ja huumorimeelt,” lausub rühmavend Eesti kunstiakadeemiast ja lähedane sõber Jaan Tiidemann.