Eriti olukorras, kus meie parlamendisaadikud ja ministrid on avalikkuses korduvalt kasutanud käemärke, mida on muuhulgas rahvusvaheliselt kajastatud maailma suurimates meediaväljaannetes Prantsusmaast USA-ni. Selgus, et sümbol, mida ise seostasin eelkõige Playboy jänese kujutisega – viljakust ja seksuaalenergiat väljendava avaldusega –, tähendab hoopistükkis käemärki „OK”, „kõik on hästi” ning olevat seostatud ka valgete rassilist ülimuslikkust taotleva ideoloogiaga. Kummastki viimati mainitud tähendusest polnud ma teadlik kuni viimase ajani.