Rahastuse roll koolivägivalla vastases võitluses

Esiteks on positiivne, et aina enam koolide ja lasteaedade juhte näevad vajalikkust koolikiusamise vähendamiseks rakendada teadus- ja tõenduspõhiseid programme. Näiteks 2018. aastal kasutasid nimetatud programme 60% üldhariduskoolidest ja 80% koolieelsetest lasteasutustest. Haridus- ja teadusministeerium on võtnud eesmärgiks, et aastaks 2021, oleksid need numbrid vastavalt 85%  ja 95% ning see on ka kahtlemata õige suund.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid