Lääne-Virumaa seostub esmajoones hingekosutust pakkuva Lahemaa rahvuspargi ja kaunite mõisakompleksidega. Ent Pandivere piirkonda tuntakse ka kui Eesti põhjavee olulisimat allikat. Maakonna põllumaad paistavad silma hea viljakusega.

Kuid ligi 36% maakonna territooriumist laiub riigi strateegilistel maavaradel, milleks on põlevkivi, fosforiit ja lubjakivi. Seetõttu peab eraomanik nii mõneski kohas isegi kuuri ehitamiseks riigilt luba küsima, sest võimalikud kaevandusalad soovitakse hoida ehitistest vabad.

Praegu kaevandatakse maavarasid ennekõike tsemendi tootmiseks. Kuid edaspidi kavatsetakse kaevandada ka energia, väetiste ja ehitusmaterjalide tootmiseks, selgub maakonna arengukavast. Seetõttu võib maavarade kaevandamine sattuda vastuollu nii põllupidamise kui ka põhjavee säilimisega. Suurimat ohtu kujutab kaevandamise ulatuslik laienemine turismiärile.