Kui te oma koju kutsute elektriku, siis kas eelistate õppinud meest või seda, kes on õppinud kogemuste põhjal? Muide, ma olen ka juhtmeid vedanud, elektrimasinaid parandanud ja oskan veel nii mõndagi elektritööd - kasvasin üles elektrikust isa kõrval, kes ei olnud kitsi mind õpetama. Kui paljud teist pakuksid mulle mõne tööotsa?

Kümme aastat õpinguid

Inimese keha ja vaimu ravimine on nii uskumatult keeruline, et seda on raske kirjeldada. Kui elektrikud õpivad kutsekoolis, siis arstiks ja kliiniliseks psühholoogiks õppimiseks läheb vaja kümmekond aastat ülikooli. Ka pärast pea 20 aastat arstina töötamist tunnen, et ma ei tea piisavalt. Ravitöö lahutamatu osa on igapäevane teadusandmebaaside, ravijuhendite, ravimite infolehtede jne jne sirvimine. Ma kardan eksida, valesti otsustada, valesti diagnoosida ja ravida.

Arstid on eksimiste ja mittemärkamise suhtes paranoilised, kuigi me laseme sel harva välja paista. Niisamuti psühholoogid.

Psühholoogiat olen õppinud vaid põgusalt, aga piisavalt, et iga kord psühholoogilist nõu andes rõhutada: see pole minu eriala, pöörduge eksperdi poole. Inimese vaim võib olla ettearvamatu, ma kardan seda kahjustada.

Nii vaimu- kui ihutohtrid tajuvad oma võimete piiratust ja arvestavad raviga kaasnevaid riske. Arstliku mõtlemise keskpunktiks on juba sajandeid vana õpetus: primum non nocere - esmalt ära kahjusta!

Paraku puudub enesekriitika väga paljudel (NB! Mitte kõigil!) alternatiivterapeutidel, kes oma hariduse on omandanud internetist, raamatutest ja isiklikest kogemustest, ilma kaasaegse teadusliku käsitluseta.

Kogemusnõustamine ja alternatiivravi on igati omal kohal ja on inimesi, kes sellega suurepäraselt hakkama saavad, aidates paljusid. Aga ka teie, alternatiivsete suundade viljelejad, peate tajuma oma piiratust ja inimese õigel ajal õppinud spetsialisti juurde saatma.

Te EI TOHI inimestele anda põhjendamatuid lubadusi, te EI TOHI ära kasutada kehva tervisega inimeste haavatavust! Teil PEAB olema vastutustunne!

Kui ma nüüd tõesti oleksin nii rumal ja võtaksin vastu mõne elektritöö pakkumise, siis tõenäoliselt soovitan pärast mõne lihtsama lüliti parandamist siiski kutsuda õppinud elektrik - nii tark olen ma küll.

Primum non nocere!