Võrdsete võimaluste volinik poliitikaga ei tegele, vaid on erapooletu ametnik. Ometi on just need küsimused inimestel sagedasti huulil.

1) Miks te ideoloogiat levitate?

Ideoloogia sõna ilmselt kõlab osade inimeste jaoks nii jubedalt, et paljas selle nimetaminegi toob mälupilti nõukogude okupatsiooni ideoloogiasekretäri või siis vähemalt Brüsseli linna tornid. Ideoloogiasõna kasutavad oma rünnakutes enamasti populistid, püüdes näidata valitsusi ideoloogilistena. Tegelikult ongi kõik valitsused ideoloogilised ja see ei tee neist automaatselt rahvavaenlasi. Ideoloogia on hoiakute ideeline alus ja vaevalt et isegi keegi lugejatest täiesti ideevaba on.

Näiteks kui naine ja mees soovivad koos nädalavahetust veeta, siis nende ideeline alus võib olla soov luua perekonda ja saada lapsi ja hoiakuks on vastastikkusel lugupidamisel põhinev armastus. Võrdsete võimaluste voliniku ideoloogia on kirjas põhiseaduses ning kahes riigikokku valitud rahvaesindajate poolt toetust või ka lausa algatust leidnud seaduses - soolise võrdõiguslikkuse seaduses ning võrdse kohtlemise seaduses. Vastab tõele, et seadustest volinik nii juhindub kui ka lausa levitab seal kirja pandut.

2) Milleks selline äärmusliberaalsus Eestis?