„Rõhutan, et Pärnu linnani jäid planeeringud kehtima. Kas Pärnust edasi Lätti saab rongiga või tuleb hobuveokiga sõita, see oleneb teistest instantsidest,” ütles riigikohtunik Ivo Pilving.

Riigikohtu halduskolleegiumi sõnul kehtestas riigihalduse minister Jaak Aab Pärnu maakonnaplaneeringu õigusvastaselt, kuna välja polnud selgitatud mõju, mida Rail Baltic avaldab trassi kõrval asuvale Luitemaa linnualale. Pilvingu sõnul jäi selgusetuks, miks jäi Natura hindamine tegemata, kui teistel juhtudel seda tehti. Harju ja Rapla maakonnaplaneeringud jäid jõusse.