Piirkondliku ebavõrdsuse kasvu pidurdamise asemel on regionaalset lõhet kohati hoopis võimendatud ja seda tehakse euromiljarditega.
Kumb on olulisem teema - jagada 6,8 miljardit eurot õigesti ja õiglaselt, aidata ääremaid, või referendum küsimuses, kirjutada lisaks perekonnaseadusele ka põhiseadusesse, et abielu on vaid mehe ja naise vahel?