Põlevkivi, maagaasi ja teiste fossiilsete kütuste asendamiseks sobib palett erinevatest taastuvatest energiaallikatest, mis oma eripäradest sõltuvalt võib olla paiguti erinev. Eestil pole küll suurt hüdroenergia potentsiaali, kuid see-eest on meil head olud tuule püüdmiseks, piisavalt biokütuste ressurssi ning vastupidiselt levinud arvamusele ka küllaltki palju päikesevalgust.

Paslik oleks muu hulgas ära õiendada viimasel ajal levima hakanud kahtlus, justkui puit pole taastuv loodusvara. Kuigi bioenergia erineb oma olemuselt mõnevõrra näiteks päikese- või tuuleenergiast, talletub bioloogilisse materjali päikeseenergia ning CO2 atmosfäärist küllalt kiires tempos, et seda pidada taastuvaks ressursiks. Kui kasutame seda energeetikas jätkusuutlikult, võime hingerahus tulemit ka taastuvenergiaks nimetada.