Enne kehtinud piirangud tegid väga paljudele – eriti enamusele – haiget ja rõhusid ning ahistasid neid. Nüüd on uus ja progressiivne kokkulepe sellised arusaamad inimlikkusest ja headusest asendanud veelgi uuemate ja õiglasematega. 

Vasakpoolsed ise aga elavad hoopiski oma totra viitega moraalsusele igandite, rõhumise ja sotsiaalselt konstrueeritud ahistavate ühiskondlike konstruktsioonide maailmas ning ei suuda kaasaega mõista ja ajaga kaasas käia. 

Nad on moraalsed fossiilid ja II maailmasõja järgse iganenud maailma tagaigatsejad! Keskealised Onu Indrekud, kes on ajale oma minevikus elamisega jalgu jäänud. Nad lõhestavad ühiskonda ja tahavad meile kõigile ja eriti enamusele haiget teha.