Oma esimeses raamatus püüdsin ka lahti mõtestada koduvägivalla olemuse nii lapse kui ka vanemate seisukohast lähtudes. Lastearst ei ole mitte diplomeeritud psühholoog, kuid, mis ta on kohe kindlasti, ta on praktiline psühholoog. Olen analüüsinud, mis tingib peres vägivalla nii lapse kui ka vanemate vastu.

Tavaliselt elu ühes peres kulgeb oma rada. Siis aga järsku lööb sisse keravälk. Tekib konflikt kas lapse ja vanema vahel või vastupidi. Iga pere hakkab analüüsima, et kuidas selline situatsioon on tekkinud peres. Kes on selles süüdi? Tavaliselt otsitakse süüdlast kuskilt mujalt, aga ei nähta, et ka iseenda käitumine on soodustanud konfliktse situatsiooni teket. 

Mulle oma lastearsti töö praktikas on meeldinud järgmised kolm lastearmastuse mudelit.