Sellest annavad tunnistust paljud asjaolud: Armeenia majanduse strateegiliste objektide otsene ja varjatud juhtimine, Armeenia kuulumine Euraasia majandusliitu, Euroopa Liidu suunaliste integratsiooniprotsesside nõrgenemine jne. Faktiliselt on Armeenia Venemaa protektoraat.

See protektoraat on kujunenud järk-järgult, kusjuures tohutut mõju on avaldanud Vene massimeedia Armeenia avalikule arvamusele.