Distantsõpe on küll kurnav, kuid koolide lahtiolek paneb mingil määral ohtu ka õpetajaskonna, kelle hulgas on palju pensionieelikuid ja pensionäre.