Gussev töötab praegu ühes telekommunikatsiooniettevõttes, mis teenindab kogu Kirde-Eestit, Andrejev on aga suures ettevõttes elektritööde ja automaatika insener. Mõlemad astusid erakonda 11. märtsil.