Mingil väiksel seltskonnal on õigus teisi nakatada, hoida riiki oma diktaadi all, nõuda politsei mannetust ja seaduste mitte täitmist, ning suurem osa seadusekuulekaid kodanikke peavad seda vaikides taluma. Teades, et nende pingutustest ei piisa, mingi seltskond vilistab reeglitele. Kui kaua sellises olukorras suudetakse rahva moraali üleval hoida, et piiranguid taluda?