Pärituul puhub ka inimeste vaimse tervise muresid ekspluateerivatele „ärimudelitele”, kus lubatu ja lubamatu vahele on raskem selget piiri tõmmata. Küsitluste tulemuste järgi tunneb praegu ligi kolmandik Eesti täiskasvanud elanikke koroonakriisi tõttu suurt stressi, umbes sama paljudel on depressiooni või muu meeleoluhäire tunnuseid. Nad kujutavad endast suurt potentsiaalset turgu inimestele, kes pakuvad mitmesugust vaimutuge. Paraku on vaimutoe pakkujaid väga erinevaid: ametliku kvalifikatsiooniga spetsialistidest ja siirastest esoteerikutest pseudoesoteerikuteni, keda huvitab ainult kliendilt raha kätte saamine.

Tausta uurida ja sõpradelt nõu küsida on igal juhul kasulik, enne kui võõrale inimesele oma hinge või rahakoti avate.

Investeerimispetturite küüsi sattumist vältida on põhimõtteliselt lihtne. Käitumisjuhised, kuidas nad eemal hoida, pole keerulised. Tsiteerides investorit ja rahablogijat Taavi Pertmani: „Nende järgimine ei nõua sinult erilist ajakulu, sest üldiselt tähendab see lihtsalt millegi tegemata jätmist.” Tuleb jätta petiste kõnedele vastamata (või kui siiski vastata, siis tagantkiirustavatest pakkumistest keelduda). Tuleb jätta teistele inimestele andmata oma PIN-koodid, paroolid, arvuti ligipääs.

Vaimse tervise parandamise või vaimse arengu aferiste tuvastada on keerulisem, kuid nende tausta uurida ja sõpradelt nõu küsida on igal juhul kasulik, enne kui võõrale inimesele oma hinge ja rahakoti avate.