Juttu tuleb Lembit Palutedre 1905. aasta revolutsioonile pühendatud monumendist, mis 2018.a. Tammsaare pargi rekonstrueerimise käigus puude varju nihutati. Tegelikult taheti monumendist vabaneda kohe pärast kuju püstitamist, kuid siis rünnati teose vormi, seda „kroonulikult pompoosseks" ja „pateetilis-realistlikuks". Nõuti, et ta asendatakas selle eelkäija, Rahumäe kalmistule teisaldatud ning sealsete muude hauakividega võrreldes tagasihoidliku „monumentaalžanri tippteosega".