Õhus levib ikka veel bensiinihaisu ja sünagoogi metallvärav on hingedelt maha kistud. Sees on väike lasteraamatuid täis tuba suitsust mustaks värvunud. Õues kõrguvad palmipuude söestunud köndid, üksikud rohelised lehed üksnes ladvas. „Need elajad käisid siin hävitamas ja põletamas,” ütleb Eytan Schnur oma araabiakeelsete naabrite kohta, kes olevat sünagoogi ööl vastu neljapäeva süüdanud. „Aga me ehitame kõik uuesti üles ja veel suuremalt.”

See oli juba viies sünagoog, mis Lodis sel nädalal põlema pandi. Keset Iisraeli asuvast linnast on saanud juutide ja araabiakeelsete kodanike vahel järsult kasvava vägivalla keskpunkt. Etniline konflikt on levinud üle kogu Iisraeli ja valitsus pole suutnud seda kontrolli alla saada.