Kaubanduskeskused ei ole pelgalt ostukohad, vaid tulevikus üha rohkem segakasutusega äri- ja elukvartalid, kuhu koonduvad töökohad, eluasemed, teenused, meelelahutus ja kaubandus. See aga seab praegustele võrdlemisi lihtsa mudeliga kaubanduskeskustele mitmeid väljakutseid, millest raskemate killast on sujuva ja mugava ligipääsetavuse tagamine kõikidele liikumisviisidele.