Meedias on Kohtla-Järve gümnaasiumi esitletud pidevalt kui edulugu ja kooli direktor Hendrik Agur esineb meedias oma julgete ekspertarvamustega. 

Kuid seda olukorras, kus kool on õpilastest tühjaks jooksnud (koolis alustanud enam kui 300 õpilasest on alles alla poole), paljud õpetajad on kaotanud töö, nende palku ja koormust on vähendatud ja tuleviku osas puudub kindlustunne.

ETV saates Uudis+ (alates 7.15) rääkisid vene kodukeelega õpilased, et koolis koheldi neid karmilt. Agur isiklikult alandas neid kooli külaliste ees, esitledes neid kui barbareid, kellele kool oli tulnud kultuuri tooma.