Suursaadik Clyde Kull õppis Moskvas ülikoolis, mis koolitas ennekõike ideoloogilisi töötajaid, kes pidid demonstreerima kommunistliku süsteemi üleolekut välismaal. Veerand õpetatavatest distsipliinidest olid õppekavades ideoloogilised – NLKP ajalugu, teaduslik kommunism, marksistlik-leninlik eetika jne.
Venemaa üks juhtivaid välispoliitika asjatundjaid ning vene BBC toimetuse endine juht Konstantin von Eggert sõnas Eesti Päevalehele, et nõukogude ajal oli „lihtsurelikel” samahästi kui võimatu MGIMO-sse pääseda. „Sinna võeti esmajoones välisministeeriumi töötajate lapsi ning neid, kellel oli olemas soovitus liiduvabariikide kõrgemalt juhtkonnalt. Lisaks võeti vastu ka mõned õppijad Varssavi Lepingu Organisatsiooni maadest,” rääkis von Eggert.