Kokkuvõtlikult võib prognoosida, et huvi ja nõudlus maamajade järele kasvab lähiaastatel veelgi. Müügile jõuavad aga peamiselt sellised objektid, millesse pole pikkade aastate vältel investeeritud ja mis seetõttu kohe sisse kolimiseks ei kõlba. Nende korrastamiseks kaasaegsetele nõuetele ja ootustele vastavaks on vaja täiendavat laenu, mida vara madala turuväärtuse tõttu on sageli raske saada.