Endine luureillegaal polkovnik Sergei Žirnov töötas aastatel 1987–1991 NSV Liidu KGB esimese peavalitsuse ebaseadusliku luureteenistuse (osakond S) koosseisus ja aastatel 1991–1992 Venemaa välisluureteenistuses SVR. 2001. aastast elab ta Prantsusmaal, kuhu sai poliitilise varjupaiga. Vladimir Putiniga koos KGB luureinstituudis õppinud Žirnov räägib, milline on Vene eriteenistuste praegune seis, ja selgitab, miks Putinist ei saanud luurajat.

"...1984. aastal suunati meid mõlemaid õppima punalipulisse KGB Andropovi-nimelisse instituuti. 29. augustil oli suur rivistus ja meie teaduskond, umbes 300 inimest, rivistati üles. Märkasin tuttavat nägu ja tema tundis mind ära. Mäletasin väga hästi, et ta nimi oli Putin, aga otsustasin teda narrida. Läksin ta juurde ja küsisin: „Vabandage, kas teie olete kapten Pukin?” Sel sõnal on vene keeles küllaltki ebameeldiv tähendus. Ta vastas: „Ei-ei, ma olen Putin, ja mitte kapten, vaid major.” Edasi pandi meid eri bussidesse, sattusime eri kohtadesse.
Ei saa öelda, et Putini KGB-karjäär oleks olnud halb, ta teenis üheksa aastaga majori aukraadi. Aga temaga juhtus Leningradis imelik lugu ja sellepärast talle tähtsaid asju ei antud. Väidetavasti olevat tal olnud „ebatraditsiooniline suhe”. Selle kohta on mitu allikat."