Eesti tervishoiusüsteemi arenemist ja rahvatervise paranemist piirab õdede puudus. Samas takistab õdede puuduse lahendamist sellega kaasnevad kulud – koolituskulud, palgakulu jne. Kõikidest valemitest on aga puudu oluline kokkuhoiukoht, milleks on ravikulude vähenemine, sest inimeste tervis paraneb. 

2018. aastal tegi maailma õdede organisatsioon ICN avalduse, et just inimeste tervise nimel, tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamiseks ja suremuse vähendamiseks, tuleb õdesid haiglatesse juurde tuua. 2014. aastal kinnitas teadusuuring, et õdede ja patsientide suhtearvud mõjutavad suremusnäitajaid, eriti kirurgilistes osakondades. Miljonit patsienti hõlmanud uuring üheksas Euroopa riigis kinnitas, et kui õele lisandub vahetuse kohta üks patsient, tõuseb patsientide suremuse risk 30 päeva jooksul 7%.