4. märtsil 2021 tuli Euroopa Kohtust Rootsit puudutavas Skydda Skogeni kohtuasjas eelotsus, mis linde, sh kaitstavaid linde ja ka metsaraieid puudutab. Euroopa Kohus nentis, et linnudirektiivi nõue linde mitte häirida kehtib kõikide linnuliikide kohta.

Kuid olgu öeldud, et täpsemalt linnudirektiivis sätestatud reegleid kohus ei selgitanud. Sellest lahendist on tehtud ennatlikke ja liiga kaugeleulatuvaid avaldusi.

Seda teemat reguleerivad Euroopa Liidu linnudirektiiv ning elupaigadirektiiv ehk kaks erinevat õigusakti. Nende vahele ei saa panna võrdusmärki.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid