Pühapäeval Suurbritannias lõppenud lääne juhtriikide (G7) kohtumise põhiteema oli Hiina kasvav mõju ja küsimus, mil määral kritiseerida sealseid inimõiguste rikkumisi. Joe Bideni eestvedamisel lepiti kokku, et vastukaaluks kaheksa aastat tagasi välja kuulutatud Hiina „uue siiditee” algatusele peab lääs välja tulema enda üleilmse investeerimisprojektiga. Kava „Ehitame maailma paremini üles” (ingl „Build Back Better World” ehk B3W) peaks toetama sadade miljardite dollaritega arenguriikide taristuprojekte, vältides sellega nende riikide langemist Hiina mõjusfääri.

Rohkem lahkarvamusi oli selles, kui karmilt tuleks Hiinat hukka mõista muude inimõiguste rikkumiste eest. Karmimat sõnastust toetasid eelkõige Jaapan ja USA, ettevaatlikumat lähenemist Saksamaa kantsler Angela Merkel.