Kohtuveskid jahvatavad elatisnõudeid lakkamatult – ainuüksi Harju maakohtus on neid viimase viie aasta jooksul lahendatud 6051. Enamjaolt nõuab üks vanem teiselt vanemalt raha lapse kasvatamiseks.

Kuid tuleb ka ette, et vanemad nõuavad oma täiskasvanud lastelt kohtu kaudu elatist.