Tehnoloogiakooli rajamine piirkonda, mis ajalooliselt tuntud kui põlevkivisektori ja energeetika kants, on esimene ja väga selge tähenduse loomine, näidates suunda ja lahendust probleemile, mida juba teame - meil on IT-sektoris selgelt liiga vähe eksperte. 

Üks argument, kuidas edendada Ida-Virumaa kui piirkonna muutumist strateegiliseks ettevõtluse, teaduse ning tehnoloogia sõlmpunktiks, võiks olla idee maksusoodustuse võimaldamisest ettevõtetele, kes seal resideeruvad.