Kui ühes liikmesriigis (antud juhul Ungaris) viiakse sisse seadusemuudatused, mis karmistavad karistusi pedofiilia eest ja pornograafilise sisu näitamise eest siis ei tohiks see suuri eriarvamusi tekitada. Selliste kuritegude eest peavad karistused olema karmid. Kui otsitakse lahendusi ka seksuaalkasvatust ja -propagandat puudutavatele probleemidele siis on see liikmesriigi enda kaalutlusõigus ning teised riigid ei peaks sellesse sekkuma.

Meie pole kohtumõistjad, kas ungarlaste seadusetekst on just parim, kuid laste kaitsmine seksuaalvaldkonda puudutava mitte-eakohase ajupesu eest on igal juhul õige. Sellesuunalisi katseid tuleb toetada, mitte hukka mõista. Sallivust taga nõudvad jõud võiksid alustada iseendast, näidates üles sallivat suhtumist ungarlaste rahvaesinduse otsustesse.

Üleeile teatas Saksamaa Liitvabariigi parlamendi esimees Wolfgang Schäuble, et Saksamaa peab hakkama Kesk- ja Ida-Euroopat rohkem austama ning lõpetama käitumise, nagu oleks riik mandril kõiketeadja. Schäuble tunnustas Ida-Euroopa rahvaste panust kommunismi kukutamise eest ja noomis karmilt Saksa poliitikuid, kes Ida-Euroopa rahvaid, sealhulgas ungarlasi kritiseerivad.

Ungari „peksmisest“ ei tohiks kujuneda tava, kus liikmesriigid ükshaaval või erinevate gruppidena haaravad igast kaheldavastki võimalusest, et seda riiki demokraatia kaitsmise sildi all rünnata. Loodetavasti jätkub Eesti peaministril ja valitsusliidu poliitikutel edaspidi kainet meelt ja arukust mitte tormata kaasa Euroopa Liidu ühtsust lõhkuvate lühinägelike avaldustega.