Praegu on elatise suurus seotud alampalgaga, aga selle kiire tõusu tõttu on juba mitu aastat räägitud vajadusest elatis alampalgast lahutada. Eriti tugevat survet avaldasid selleks kohtud. Justiitsministeerium on pikalt asja arutanud ja uut elatise määramise korda lihvinud. Uues elatise määramise valemis on huvirühmadega praeguseks kokku lepitud, lahtiseks on jäänud ainult see, mida teha varem välja mõistetud elatistega.

Paljud elatised on aastate jooksul välja mõistetud kohtutes ja tihti on kohtud välja mõistnud senise miinimumelatise ehk pool alampalka, praeguse seisuga 292 eurot kuus. Tihti on kohtulahendis elatise suurus seotud alampalga kasvuga. Kui seadus lahutab elatise alampalgast, jääb küsimus, mida teha nende elatist määravate kohtulahenditega, mis on tehtud enne uue seaduse jõustumist.

``