Probleemi ilmestamiseks piisab mõnest jämedakoelisest arvutusest. Kui meil on mõnekümne aasta pärast tööturul 100 000 inimest vähem, kes makse maksavad, ja pensionäre vastavalt rohkem, siis eeldades, et maksusüsteemis ja rahastamismudelis tiksub kõik samamoodi edasi, tervishoiu rahastamise osakaal ning palga ja pensioni praegune suhe püsivad ka tulevikus, tooks see kaasa surve tõsta allesjäänud töötajate sotsiaalmaksu praeguselt 33%-lt ligikaudu 45%-le. Olete valmis?

Mina küll mitte. Arvan, et peaksime siiski aegsasti otsima alternatiive, kuidas meil oleks võimalik tulevikuks paremini valmistuda, andes majanduskasvule tuge ja erarahale võimalust (viitan näiteks ettepanekule vaadata üle summa, mida tööandjad saavad erisoodustusmaksuta tervisekindlustusse investeerida) ning teisalt muutes maksuraha eest ülalpeetavat süsteemi efektiivsemaks.