Tunne Kelam tekste lugedes on ühele ja teisele jäänud mulje, et ta oli otsustava tähtsusega tegelane nii 40 kirja koostamisel, esimese Hirvepargi miitingu läbiviimisel ning koguni Balti keti korraldamisel. See pole kellegi teise poolt kinnitust leidnud. Küll on Rein Ruutsoo kirjutanud, et nägi Tunne Kelamit 15. mail 1990 Toompea lossi ees interliikujate hulgas, kui nood Toompea lossi ründasid. Mida aeg edasi seda rohkem otsustava tähtsusega aktsioonide ja ürituste läbiviijaid päevavalgele tuleb.