Omavalitsusjuhtide ja kohalikel meditsiiniteenuse osutajate koostöös on palju võimalusi, et kiirendada vaktsineerimistempot. Vaja on vaid hea tahet ja kastist välja mõtlemist. Kirjeldan Tartu erinevaid tegevusi, mis võivad sobida ka teistele omavalitsustele.