Koroonapandeemia osutas kogu maailmas ja eriti Eestis tõsiasjale, et tervishoiusüsteem on timmitud üliefektiivseks. Töökoormuse suurenemise korral ei ole pädevat personali kusagilt juurde võtta. Eriti valus oli meditsiiniõdede ja hooldajate ülekoormus. Juba 20 aastat teab ja räägib tervishoiusektor, et rahvastiku vananedes kasvab tervishoiu tööjõuvajadus. 2008. aastal koostatud rahvastiku tervise arengukavasse kirjutati seetõttu 2009.–2020. aasta eesmärgiks, et 2020. aastal peaks Eestis olema 9 õde 1000 elaniku kohta, mis oli toona Euroopa Liidu keskmine.