Kui Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Angela Merkel arvasid, et hoolimata kõigest tuleks Vladimir Putiniga euroliidu tasandil kokku saada, said nad korvi. Öeldakse aga, et Merkelil on kombeks viimaks ikka oma tahtmine saada.

Niisiis, küllap millalgi saadakse ikkagi kokku. Ja edasi?

Inimesed, kes lähevad Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtuma või vähemalt tahavad seda teha, peavad arvestama, et KGB loogika näeb välja hoopis isepärane. Saladusi tekitatakse juba põhitööna, saladuste teadmise test on aadlimatriklisse pürgimine, päris sinivereliste hulka jõuavad väga vähesed.

Bolševikud tulid võimule eduka illegaalse võitlusega, pärast võimule saamist sedasorti töö ei katkenud, see toimus paralleelselt nähtava valitsemisega. Riigiasutus KGB suunas riigis põranda alt enam-vähem kõiki tegevusalasid, eriti neid, mis olid välismaaga seotud.