Miskipärast oleme Eesti kõrghariduses võtnud suuna sellele, et eesti keel asendada inglise keelega. Meil võidakse väita küll, et ingliskeelne teadus on ülemaailmne paratamatus, kuid Eestis me ju ise surume eestikeelset kõrgharidust ja teadust oma avalikest ülikoolidest välja. Seda ei tee keegi teine. Me ise koloniseerime oma teadust teise keelega.