Näen mõistliku lahendusena kriisi juhtimiseks spetsiaalse komisjoni loomist, kus kriisi juhtimise juhtroll on omistatud konkreetsele institutsioonile, kes saab selleks suurema vastutuse. Siinkohal võib võtta näiteid erasektorist, nii suuremate kui ka väiksemate ettevõtete eeskujul.